Ecosort

Legislatia aplicabila in acest moment deseurilor din constructii si demolari este cea referitoare la gestionarea deseurilor in general incluzand si deseurile periculoase atunci cand este cazul; nu exista pana in prezent o legislatie specifica numai pentru aceasta categorie de deseuri. In prezent se deruleaza in cadrul Ministerului Transporturilor, Locuintelor si Turismului un proiect PHARE pentru elaborarea unui Ghid de bune practici in constructii care sa contina si parte de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

 

Prevederi legislative:

> 1. Legea nr.426/2001 de aprobare a OUG 78/200 privind regimul deseurilor

> 2. Legea nr.101/2006 privind organizarea serviciului de salubrizare a localitatilor

> 3. Hotararea Guvernului nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, incl. deseurile periculoase

> 4. Hotararea Guvernului nr.162/2002 privind depozitarea deseurilor

> 5. Ordin nr.867/2002 privind definirea criteriilor care trebuie implinite de deseuri pentru a se regasi pe lista specifica a unui depozit si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri 2002.

> 6. Ordin nr.1147/2002 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, construirea, exploatarea, monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri.

> 7. Legea nr.465/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile